Category Archives: QUY TRÌNH SẢN XUẤT

VẬT LIỆU SẢN XUẤT CỦA GỖ CỔ ĐIỂN

Có hàng trăm loại gỗ, loại sơn, da hoặc nỉ được sản xuất ra mỗi ngày. Đối với Gỗ Cổ Điển, chúng tôi luôn lựa chọn sản phẩm chất lượng, độ bền cao và có tính thẩm mỹ. Tuy nhiên với Gỗ Cổ Điển chúng tôi cũng có những lựa chọn một số loại vật […]